Nowy Rok nowa składka dla Stowarzyszenia

 

Zarząd PSRKF potwierdza obowiązującą stawkę składki członkowskiej w wysokości 200 PLN. Zgodnie ze Statutem, prosimy o opłacenie składki najpóźniej do 30 kwietnia.

Temat finansów naszego Stowarzyszenia wymaga omówienia na Walnym Zebraniu, które planujemy przy okazji  jednych z pierwszych regat w nadchodzącym sezonie.

 

w imieniu Zarządu,

Sekretarz Artur Siwik

Dodaj komentarz