Wiadomości z International Finn Association

Na tegorocznych mistrzostwach świata w Porto, 7 maja b.r., odbędzie się coroczne walne zebranie IFA. Na oficjalnej stronie IFA https://www.finnclass.org/organisation/meetings-and-reports/1126-2021-ifa-agm-agenda opublikowano program tego zebrania, a tam kilka ciekawych propozycji i opinii.

Przede wszystkim w Porto odbędą się wybory na stanowiska zarządu oraz na członków komitetów technicznego i marketingowego, a w szczególności na: Prezydenta, Wiceprezydenta ds. Sportu, Wiceprezydenta ds. rozwoju klasy, Skarbnika. Zamieszczone są sprawozdania członków dotychczasowego zarządu: Prezydenta Balazsa Hajdu, Wiceprezydenta ds. rozwoju Marca Alaina de Beauvais, Wiceprezydenta Masters Andy Denisona, Sekretarza Roberta Deavesa, Skarbnika Paula Mckanzie. Jest charakterystyczne, że w tych sprawozdaniach,  zamieszczonych na https://www.finnclass.org/organisation/meetings-and-reports/1127-2021-agm-reports  przebija myśl, że wobec ewidentnie nieprzygotowanego olimpijskiego projektu „mixed offshore”, FINN najprawdopodobniej pozostanie na olimpiadzie. Nikt nie rozważa, a może tylko nie pisze na temat innych scenariuszy, np. gdy w brakujące miejsce wchodzi druga klasa KITEBOARD.  No cóż, czas już wkrótce pokaże… Bardzo ciekawe i wg mnie trafne, są propozycje Komitetu Technicznego ws. zmian w przepisach klasowych. Z intencją unikania rozwoju w niewskazanych kierunkach, proponuje się zakazania stosowania różnego typu łożyskowań przy mocowaniu masztu z pokładem i dnem oraz doprecyzowuje się kształt podpórek (siedzeń) balastowych.

/BN/

Dodaj komentarz