Nowy system licencji PZŻ i ubezpieczeń

Od nowego roku 2020 stare licencje PZŻ straciły ważność, a “zgodnie z Regulaminem zawodnika PZŻ oraz z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463, z późn. zm.) każdy, kto chce wziąć udział w krajowym systemie rywalizacji sportowej w żeglarstwie musi posiadać licencję sportową”. Obecnie PZŻ wprowadza system licencji elektronicznych tzw. “e licencje”, który działa w nowy sposób, opisany na stronie PZŻ:

http://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/centrum-pomocy-ebiuropyaorgpl

Każdy zawodnik musi mieć zarejestrowaną przynależność klubową. Gdyby ktoś z Kolegów chciał w miejsce klubu mieć przynależność do PSRKF, powinien skontaktować się w sekretarzem Andrzejem Romanowskim, który jest w naszym Stowarzyszeniu administratorem tej funkcji. /BN/

Dodaj komentarz