Walne zebranie PSRKF wybrało nowy zarząd

Dzisiejsze walne zebranie Stowarzyszenia udzieliło absolutorium zarządowi ustępującemu i wybrało nowy.

Prezesem, czyli naszym Prezydentem został Juliusz Reichelt.

Pozostali członkowie Zarządu to: Artur Siwik, Andrzej Romanowski, Marek Kubat, Bartosz Szydłowski i Beniamin Kobierski. Zarząd spośród siebie wybierze Sekretarza i Skarbnika.

Komisję Rewizyjną wybrano w składzie: Jan Kominek, Jan Okulicz i Bogusław Nowakowski.

Gościem honorowym Zebrania był Prezes PZŻ Tomasz Chamera, który mówił o nowej sytuacji, w jakiej znalazła się klasa po wypadnięciu z programu olimpijskiego, patrząc z perspektywy żeglarskiej organizacji w Polsce i na świecie.

/BN/

Dodaj komentarz