Nowy sezon – czas na opłacenie składki PSRKF

Rozpoczął się nowy sezon – pamiętajmy o składce 2024, której wysokość to 300, – zł (150,- dla juniorów). Nr konta, na które należy wpłacać składki: 36 1020 2401 0000 0902 0382 4182 bank PKO o/Gliwice

Składki

Fundusz składek finansuje nasze uczestnictwo w International Finn Association, wspiera fundusz nagród na  regatach i w klasyfikacji Pucharu Polski, pokrywa koszty bieżącej działalności biura (konto, księgowość).

Składkę należy wpłacić do 30 kwietnia. Opłacenie składki warunkuje obecność na listach Pucharu Polski, daje prawo głosu na Walnym Zebraniu.

W imieniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej apeluję o terminowe płatności!

Bogusław Nowakowski

Dodaj komentarz