Składki

Zgodnie z ustaleniami Walnego Zebrania roczna składka członkowska PSRKF wynosi 300,- zł. Dla juniorów do 23 lat, ta składka wynosi 150,- zł. Składkę należy wpłacić do  30 kwietnia.

Nr konta, na które należy wpłacać składki:

36 1020 2401 0000 0902 0382 4182 bank PKO o/Gliwice