Składki

Zgodnie z ustaleniami Walnego Zebrania roczna składka członkowska PSRKF wynosi 200,- zł. Dla juniorów do 23 lat, ta składka wynosi 100,- zł.

Składki wszystkich członków Stowarzyszenia finansują nasze uczestnictwo w IFA (International Finn Association).

Nr konta, na które należy wpłacać składki:

PKO BP I o/Gliwice nr 36 1020 2401 0000 0902 0382 4182