Puchar Polski 2024

Regaty Miejsce Termin Współczynnik
Regaty PP Pieczyska 27-28.04.2024 1,0
Regaty PP Goczałkowice 11-12.05.2024 1,0
Puchar PZŻ Krynica Morska 25-26.05.2024 1,0
Nord Cup Gdańsk 22-23.06.2024 1,0
Gdynia Sailing Days Gdynia 06-07.07.2024 1,0
Regaty Fair Play Szczecin 27-28.07.2024 1,0
Puchar Yacht Club Rewa Rewa 03-04.08.2024 1,0
Mistrzostwa Polski Sopot 16-18.08.2024 1,4
Puchar Burmistrza Czaplinka Czaplinek 14-15.09.2024 1,0
Regaty Zakończenia Sezonu Zegrze 12-13.10.2024 1,2

Do końcowej punktacji liczy się 6 z 10 imprez.

Pełny tekst regulaminu:

REGULAMIN PUCHARU POLSKI KLASY FINN 2024.

 1. Regaty o Puchar Polski klasy Finn są rozgrywane są pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Regatowego Klasy Finn.
 2. Puchar Polski klasy Finn jest cyklem regat rozgrywanych wg Przepisów Regatowych Żeglarstwa ISAF i niniejszego regulaminu.
 3. Puchar Polski klasy Finn jest otwarty dla wszystkich zawodników startujących na jachtach klasy Finn i spełniających wymagania przepisów tej klasy.
 4. Nadzór merytoryczny i organizacyjny sprawuje Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Regatowego klasy Finn.
 5. Prowadzona jest następująca klasyfikacja:
  1. Puchar Polski klasy Finn – klasyfikacja Open
  2. Puchar Polski klasy Finn – klasyfikacja Senior (od 24 do 39 roku życia)
  3. Puchar Polski klasy Finn – klasyfikacja Junior (do 23 roku życia)
  4. Puchar Polski klasy Finn – klasyfikacja Masters Open (powyżej 39 roku życia)
  5. Puchar Polski klasy Finn – klasyfikacja Master (od 40 do 49 roku życia)
  6. Puchar Polski klasy Finn – klasyfikacja Grand Master (od 50 do 59 roku życia)
  7. Puchar Polski klasy Finn – klasyfikacja Grand Grand Master (od 60 do 69 roku życia)
  8. Puchar Polski klasy Finn – klasyfikacja Legend (powyżej 69 roku życia)
  9. Puchar Polski klasy Finn – klasyfikacja Super Legend (powyżej 79 roku życia)

W punktach 5b – 5i sformułowanie „rok życia” dotyczy rocznika, a nie skończonej liczby lat.

6. Do klasyfikacji Pucharu Polski klasy Finn 2024 zalicza się następujące imprezy:

Regaty Miejsce Termin Współczynnik
Regaty PP Pieczyska 27-28.04.2024 1,0
Regaty PP Goczałkowice 11-12.05.2024 1,0
Puchar PZŻ Krynica Morska 25-26.05.2024 1,0
Nord Cup Gdańsk 22-23.06.2024 1,0
Gdynia Sailing Days Gdynia 06-07.07.2024 1,0
Regaty Fair Play Szczecin 27-28.07.2024 1,0
Puchar Yacht Club Rewa Rewa 03-04.08.2024 1,0
Mistrzostwa Polski Sopot 16-18.08.2024 1,4
Puchar Burmistrza Czaplinka Czaplinek 14-15.09.2024 1,0
Regaty Zakończenia Sezonu Zegrze 12-13.10.2024 1,2

! Nazwy regat mogą ulec zmianie.

7. Ustala się następującą punktację w za miejsca w zajęte w regatach:
1 miejsce : 50 pkt
2 miejsce : 49 pkt i tak dalej co jeden punkt w dół
W przypadku wystąpienia na minimum jednych regatach liczonych do Pucharu Polski 2024  większej ilości zawodników klasy Finn niż 50, przyjmiemy punktację do wszysktich imprez zgodnie ze schematem:
1 miejsce : 100 pkt
2 miejsce :  99 i tak dalej co jeden punkt w dół

Liczbę punktów za zajęte miejsce mnoży się razy wartość współczynnika z powyższej tabeli.

8. Do punktacji Pucharu Polski liczone będzie najlepsze 6 wyników pod względem ilości punktów z powyższych imprez.

9.W regatach, w których sklasyfikowano mniej niż 4 jachty, nie będą przyznawane punkty do klasyfikacji. Termin sklasyfikowany oznacza jacht, który ukończył w sposób zgodny z przepisami przynajmniej jeden wyścig w danych regatach. Jeżeli jacht nie ukończy zgodnie z przepisami żadnego wyścigu jest traktowany jako niesklasyfikowany niezależnie od tego czy próbował, czy nie próbował wystartować w jakimkolwiek wyścigu.

10. W przypadku wystąpienia na zawodach w ramach Pucharu Polski zawodników polskich nie będących członkami PSRKF i wyprzedzenia zawodników będących członkami Stowarzyszenia, zawodnik będący członkiem Stowarzyszenia będzie miał przyznane punkty do klasyfikacji zgodnie z zajętym miejscem w klasyfikacji wszystkich zawodników (z uwzględnieniem ewentualnego przypadku opisanego w pkt 11), a nie zgodnie z klasyfikacją zawodników będących członkami Stowarzyszenia.

11. W przypadku wystąpienia na zawodach w ramach Pucharu Polski zawodników zagranicznych nie będących członkami PSRKF i wyprzedzenia zawodników będących członkami Stowarzyszenia, zawodnik będący członkiem Stowarzyszenia będzie miał przyznane punkty do klasyfikacji zgodnie z zajętym miejscem w klasyfikacji zawodów wśród Polaków.

12. W przypadku uzyskania równej sumy punktów przez 2 lub więcej zawodników o kolejności w klasyfikacji Puchar Polski klasy Finn decyduje lepsze miejsce zajęte w Mistrzostwach Polski klasy Finn. W przypadku gdy zawodnicy ci nie uczestniczyli w Mistrzostwach Polski decyduje większa ilość lepszych miejsc w regatach składających się na sumę punktów zawodników, a gdy to nie da rozstrzygnięcia, to klasyfikuje się ich „ex aequo” na jednym miejscu. Klasyfikacja końcowa będzie ogłoszona po ostatnich regatach liczonych do klasyfikacji Pucharu Polski.

13. Warunkiem uwzględnienia w klasyfikacji w Pucharze Polski klasy Finn jest wniesienie składki członkowskiej za rok 2024 i składek zaległych do Stowarzyszenia do 31.03.2024 na konto bankowe Stowarzyszenia.

14. Zawodnicy dołączający do Stowarzyszenia w trakcie sezonu żeglarskiego, po dniu 31.03.2024 będą uwzględniani w klasyfikacji bieżącej aktualizowanej po każdych regatach zaliczanych do Pucharu Polski, od momentu uregulowania składki członkowskiej.

/A.R./