Uchwały

Uchwały Zarządu przyjęte w roku 2015:
Uchwała nr 1 2015 uchwała budżetowa

Uchwała nr 2 2015 uchwała dotycząca emblematów Stowarzyszenia dla członków zwykłych i honorowych

Uchwała nr 3 2015 uchwała dotycząca materiałów promocyjnych

Uchwała nr 4 2015 uchwała dotycząca nawiazania współpracy z firmą Azimuth

Uchwała nr 5 2015 uchwała dotycząca rekomendacji Dziwnowa do organizacji GoldCup 2015

Uchwała nr 6 2015 uchwała dotycząca nawiazania współpracy z firmą anSail

Uchwała nr 7 2015 uchwała dotycząca nawiązania współpracy z trenerem Andym Zawieją

Uchwała nr 8 2015 uchwała dotycząca wystosowania nekrologu dot. Czesława Marchaja

Uchwała nr 9 2015 uchwała dotycząca ustalenia wysokości wsparcia finansowego dla juniorów za ME w Splicie 2015

Uchwały Walnego Zebrania Członków przyjęte w roku 2015:
Uchwała nr 1 WZC 2015 uchwała dotycząca przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015

Uchwała nr 2 WZC 2015 uchwała dotyczaca udzielenia absolutorium Zarządowi PSRKF za 2015

Uchwała nr 3 WZC 2015 uchwała dotycząca przyjęcia nowego Statutu PSRKF

Uchwała nr 4 WZC 2015 uchwała dotycząca powołania Andrzeja Romanowskiego do Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 5 WZC 2015 uchwała dotycząca udzielenia wsparcia finansowego juniorom za ME w Splicie 2015

Uchwała nr 6 WZC 2015 uchwała dotycząca przydzielenia honorowego członkostwa

Protokol_z_walnego_2015 Protokół z Walnego Zebrania Członków PSRKF 19.09.2015

Uchwały Zarządu przyjęte w roku 2016:
Uchwała-nr-1-2016 uchwała zwołująca Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia

Uchwala-budzetowa-2016

Uchwala-nr-3-2016 uchwała zwołująca sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Stowarzyszenia

Uchwala-nr-4-2016 uchwała zawieszająca w prawach członka zalegającego ze składkami w ostatnich 2 latach

Uchwala-nr-5-2016 uchwała w/s regat Finału Pucharu Polski 8-9.10.2016

Uchwala-nr-6-2016 uchwała w/s przydziału funkcji sekretarza i skarbnika w nowo wybranym zarządzie

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z dn. 09.04.2016:  Protokol-z-n-w-z-psrkfinn

Protokół z Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego z dn. 23.09.2016: Protokol-z-w-z-s-w-psrkf-2016

Uchwały Zarządu przyjęte w roku 2017:

Uchwała-nr-1-2017 uchwała w/s zgłoszenia kandydatury Gdyni na Mistrzostwa Europy w 2020 roku

Protokół z Walnego Zebrania sprawozdawczego z dn. 16.09.2017: Protokół z Walnego Zebrania PSRKF 2017