Walne Zebranie PSRKFinn 2023

Tegoroczne Walne Zebranie było zebraniem sprawozdawczo-wyborczym, gdyż minęło już 2 lata od ostatnich wyborów Zarządu. Tradycyjnie, przez wiele lat, odbywało się ono na mistrzostwach Polski, by na decyzje Stowarzyszenia mieli wpływ najlepsi żeglarze w kraju, W tym roku zrobiono wyłom i zwołano zebranie na regatach zakończenia sezonu. Wydaje się, że to bardzo dobry ruch, gdyż wtedy są warunki, by ocenić cały sezon, a także przegotować inicjatywy i wytyczne na następny rok. Podwyższone współczynniki klasyfikacji w końcowych regatach ściągają najlepszych, i tych, dla których ściganie się w klasie Finn jest ważne – więc odpowiednie quorum jest gwarantowane.

Zebranie odbyło się w sobotę 14.10. po wyścigach w gościnnym pomieszczeniu klubu Legia nad Zalewem Zegrzyńskim. Zebranie prowadził dotychczasowy prezydent PSRKF Juliusz Reichelt. Znaczącym otwarciem zebrania, było wystąpienie Jana Okulicza, który zaprezentował przygotowaną przez Tadeusza Żero piękną pamiątkową kompozycję fotografii i znaczków pocztowych, jako nagrodę przechodnią dla corocznego zwycięzcy finałowych regat Pucharu Polski. Zebrani aplauzem podziękowali za tę nagrodę i inicjatywę. Prezydent przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w tym sezonie, omawiając problemy z utworzeniem tegorocznego kalendarza regat, a także zaangażowanie Zarządu w Mistrzostwa Polski w Dziwnowie, gdzie PSRKF był współorganizatorem, dziękując przy tym szczególnie Milenie Maciuszko, która była tam „motorem organizacyjnym”. Wyróżnił kolegów, którzy zajmowali dobre i bardzo dobre miejsca w regatach międzynarodowych, tj. Bartosza Szydłowskiego i Bogusława Nowakowskiego, zaznaczając z zadowoleniem, że wśród pierwszej setki rankingu światowych finnistów jest 4 Polaków. Komisja Rewizyjna w krótkim komunikacie stwierdziła, że dokumentacja Stowarzyszenia prowadzona jest dobrze i nie wnosi żadnych zastrzeżeń do prowadzonej przez Zarząd działalności. Udzielono Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium i Zebranie przeszło do wyborów nowych władz.

Na Prezydenta Klasy zaproponowano Juliusza Reichelta, który propozycję przyjął. Do składu nowego Zarządu zaproponowano Beniamina Kobierskiego, Andrzeja Romanowskiego, Bartosza Szydłowskiego, Lucjana Bladowskiego, Sebastiana Knasieckiego i zgłoszoną kandydaturę nieobecnego na zebraniu Marcina Wilczka, byłego komandora KW Garland LOK Gliwice. Wszyscy zgłoszeni propozycje przyjęli, w tym korespondencyjnie Marcin Wilczek. Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono jej dotychczasowy skład, tj. Jana Kominka, Jana Okulicza i Bogusława Nowakowskiego. Przygotowano karty do głosowania z wypisanymi nazwiskami i zebrani, już tajnie, zatwierdzali lub wykreślali kandydatów. W wyniku podliczenia głosów wszyscy zgłoszeni zostali przez zebranych zatwierdzeni. W trakcie przygotowywania wyborów oraz po ich zakończeniu dyskutowano o nowym kalendarzu i proponowano kandydatury nowych miejsc regat. Zgłoszono Jezioro Goczałkowickie z organizatorem KW Garland w terminie 11-12.05.24 oraz Zalew w Koronowie w terminie jeszcze otwartym. Na tym zebranie zakończono, przenosząc dyskusje do towarzyskiego kręgu wokół palącego się na zewnątrz grilla.

notował: Bogusław Nowakowski

Dodaj komentarz