Aktualne regulacje prawne | żeglowanie i szkolenia

Prezes PZŻ Tomasz Chamera, adwokat Maksymilian Paśko oraz Wiceprezes PZŻ ds. Szkolenia Katarzyna Domańska omawiają na żywo aktualną sytuację prawną regulującą uprawianie żeglarstwa w Polsce w związku ze stanem epidemii:

Dodaj komentarz