Doroczne Walne Zebranie International Finn Association

Doroczne Walne Zebranie IFA odbyło się poprzez telekonferencję, w której uczestniczył jako polski delegat Andrzej Romanowski. Dyskutowano i głosowano nad bieżącymi decyzjami oraz przygotowywano wytyczne do decyzji późniejszych. Postanowiono m.in. o miejscach rozgrywania mistrzowskich regat w najbliższych latach: Gold Cup 2021 – Porto, M. Europy 2021 – Heyres, M. Europy 2022 – Kilonia. Głosowano też nad preferencjami co do ram rozgrywania najważniejszych regat. Największą aprobatę zyskał 5-cio dniowy format regat  z 10-ma wyścigami, bez wyścigu medalowego. Za tą też propozycją głosował Andrzej. Andrzej zadał także pytanie o możliwą obniżkę wpisowych do regat mistrzowskich w związku z wycofaniem Finna z programu olimpijskiego (Q1). Odpowiedź jest raczej dyplomatyczna, zaczynająca się od tego, że Finn jest jeszcze klasą olimpijską.   /BN/

Oryginalny raport:  https://www.finnclass.org/organisation/meetings-and-reports/1098-2020-ifa-agm-minutes

Dodaj komentarz