Finał Pucharu Polski – ZoR

Organizator WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI informuje:

ZAWIADOMIENIE O REGATACH ŻEGLARSKICH

Regaty
Zakończenia Sezonu 2018
Mistrzostwa Wielkopolski

w klasach
SŁONKA, FINN
oraz
FD, OPP, EUROPA, HORNET, KABINOWE

Wolsztyn, 13 – 14.10.2018 r.

 1. Organizator regat.
  Wolsztyński Klub Żeglarski
  64 – 200 Wolsztyn
  Niałek Wielki 60G
 2. Termin, miejsce regat.
  Termin regat: 13.10.2018 – 14.10.2018 r.
  Miejsce rozgrywania regat:
  Jezioro Berzyńskie, przystań żeglarska WKŻ Wolsztyn, Niałek Wielki 60 G
  3. Zasady rozgrywania regat:
  Regaty zostaną przeprowadzone z podziałem na następujące klasy:
  A – sportowe:
  • Europa
  • Finn
  • Słonka
  • Optimist
  • FD
  B – turystyczne:
  • Kabinowe
  Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 3 wyścigów, planuje się rozegranie 5 wyścigów. W przypadku rozegrania 4 wyścigów planuje się odrzucenie najgorszego wyniku.
  Wpisowe do regat:
  – Optimist 50,- PLN
  – Europa 50,- PLN
  – Finn 100,- PLN
  – Słonka, FD, Hornet, Kabinowe 200,- PLN

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:
– Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF ,
– Przepisami Klasowymi (dla danej klasy)
– Instrukcją Żeglugi (udostępnioną w dniu rozpoczęcia regat)
– Niniejszym zawiadomieniem o regatach
W regatach mogą brać udział zawodnicy posiadający dokumenty wymagane przez przepisy §5 „Dokumenty wymagane od uczestników regat” określone w Zasadach Organizacji żeglarskich Imprez Sportowych i Sportowo-rekreacyjnych PZŻ:
– licencję zawodnika
– ubezpieczenie OC (dla jachtów klas: FD, OPP, Europa, Finn, Hornet na sumę gwarancyjną minimum 1 500 000,00 Euro)
– uprawnienia Żeglarskie (jeżeli są wymagane do prowadzenia danego jachtu),
– zaświadczenie lekarskie wydane przez WPS-L lub lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej,
– certyfikat jachtu,
– zgoda PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy)
– dowód wpłaty wpisowego do regatols
Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w pomieszczeniu KS na terenie organizatora w pierwszym dniu regat od godz. 9:00 do 10:00.
Start do pierwszego wyścigu w dniu 13.10.2018 r. planowany jest na godz. 11.00.
Wszyscy zawodnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht.
Kluby zgłaszające do regat 5 jachtów lub więcej zobowiązane są do zabezpieczenia trasy regat jedną motorówką asekuracyjno-ratowniczą. Wszystkie łodzie pomocnicze i łodzie trenerów uczestniczących w regatach należy akredytować w na załączonych wnioskach u organizatora regat.
Jacht którego załoga wyrzuci śmieci do wody, może być ukarany decyzją komisji regatowej lub zespołu protestowego po rozpatrzeniu protestów.

 1. Nagrody.
  Za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca w poszczególnych klasach przewidziane są medale oraz dyplomy.
 2. Prawa do wizerunku
  Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
  6. Pozostałe informacje
  Zakwaterowanie – informacje dostępne na stronie internetowejwww.wolsztyn.pl(dział turystyka)
  1. O.W. „U Karola” – tel. (068) 346 81 19
  2. Hotel OSiR – tel. (068) 384 33 20
  3. Hotel „Kaukaska” – tel. (068) 347 12 83
  4. Motel „Montana” – tel. (068) 347 15 02

 

Dodaj komentarz