Mija termin opłacenia składki PSRKFinn

30 kwietnia mija termin opłacenia rocznej składki Stowarzyszenia.

Fundusz składek finansuje nasze uczestnictwo w International Finn Association, wspiera fundusz nagród na  regatach i w klasyfikacji Pucharu Polski, pokrywa koszty bieżącej działalności biura (konto, księgowość). Opłacenie składki warunkuje obecność na listach Pucharu Polski oraz daje prawo głosu na Walnym Zebraniu.

Przypominam o tej ważnej płatności!

Bogusław Nowakowski

Roczna składka członkowska PSRKF wynosi 300,- zł. Dla juniorów do 23 lat – 150,- zł.  Nr konta, na które należy wpłacać składki: 36 1020 2401 0000 0902 0382 4182 bank PKO o/Gliwice

Dodaj komentarz