Noworoczny list prezydenta IFA

Prezydent International Finn Association Balazs Hajdu, na oficjalnej stronie IFA, w swoim noworocznym liście

 https://www.finnclass.org/news/20-news/1026-new-year-message-from-the-finn-class

do życzeń dołącza kilka szczegółów niedawnych i aktualnych działań związanych z propozycją wykreślenia Finna z dyscyplin olimpijskich. Pisze o protestach członków Rady World Sailing, okolicznościach i skutkach nieszczęśliwego dla Finna głosowania oraz nadziei, że MKOl ostatecznie nie zatwierdzi rekomendacji World Sailing do zmiany żeglarskiego programu olimpijskiego.

/BN/

Dodaj komentarz