Nowy sezon – nowe składki

Zarząd przypomina o stowarzyszeniowych składkach. Ubiegłoroczne walne zebranie podwyższyło je o 100,- zł do kwoty 300,- zł za sezon. Utrzymano 50% zniżkę dla młodych zawodników (do 23 lat). Zgodnie ze statutem składki powinny być opłacone do 30 kwietnia, gdyż tylko wtedy dają prawo głosu na Walnym Zebraniu, które jak co roku planowane jest podczas Mistrzostw Polski.

Przypominam nr konta: 36 1020 2401 0000 0902 0382 4182 bank PKO o/Gliwice

Prosimy o niezawodne wpłaty,

Bogusław Nowakowski

Dodaj komentarz