Odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Tradycyjnie, podczas Mistrzostw Polski, 29 września odbyło się walne zebranie naszego Stowarzyszenia, które w tym roku było zebraniem sprawozdawczo-wyborczym. Honorowymi gośćmi spotkania byli Prezes PZŻ Tomasz Chamera oraz Wiceprezes d/s Sportu Mateusz Kusznierewicz. Była też okazja, by spotkać i upamiętnić na honorowym zdjęciu obecnych na spotkaniu 5 mistrzów Polski w klasie Finn, którzy zdobywali ten tutuł w sumie 23 razy , licząc z tegorocznym: Mateusz Kusznierewicz 10 razy, Piotr Kula 8 razy, Mirosław Rychcik 3 razy, Włodzimierz Radwaniecki 1 raz, Mikołaj Lahn 1 raz.

W organizacyjnym podsumowaniu kadencji i sezonu Prezes Chamera podziękował Zarządowi za aktywność, a szczególnie za sformułowanie pomysłu i sprawne przeprowadzenie żeglarskiej dyplomacji, która doprowadziła do zatwierdzenia 3 światowych i europejskich regat Finna w Gdyni w 2020 roku. W podsumowaniu sportowych aspektów Mateusz Kusznierewicz mówił o tegorocznych niezadowalających wynikach sportowych, jednak z perspektywą dobrych, skutecznych planów na najbliższy sezon.

Bogusław Nowakowski przekazał Stowarzyszeniu rzeźbę “Na fali” autorstwa prof. Krzysztofa Nitscha, na szklanym postumencie, by jako całość stanowiła trofeum Pucharu Polski w kategorii Finn Masters.

Komisja Rewizyjna w sprawozdaniu dobrze oceniła kadencję i wniosła o zatwierdzenie sprawozdań oraz udzielenie Zarządowi absolutorium, a Walne Zebranie zatwierdziło ten wniosek. Wybory nowego zarządu były kolejnem punktem, w którym sprawnie zgłoszono kandydatury, z wyjątkiem kandydata na funkcję skarbnika. Na prezesa – Prezydenta PSRKF wybrano Bogusława Nowakowskiego, Sekretarza – Andrzeja Romanowskiego, członków Zarządu – Jacka Binkowskiego i Marka Kubata. Piątym członkiem Zarządu jest trener klasy, którym aktualnie jest Rafał Szukiel.

Zarząd postanowił, że na najbliższych regatach zostanie zwołane nadzwyczajne walne zebranie, które powoła skarbnika Stowarzyszenia.

Dokumenty sprawozdawcze

Sprawozdanie z bieżącego sezonu 2018

Sprawozdanie z sezonu V2017-IV2018

bilans:

rachunek wyników:

Dodaj komentarz