V Puchar Yacht Clubu Rewa 28-29.08.21

YC Rewa zaprasza:

ZoR: zawiadomienie_finny2021

“4.2. Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w dniu 28.08.2021 w godzinach 9:00-10:00.

4.3. Wpisowe do regat wynosi 100 zł wpłacone na konto klubu (28 8351 0003 0021 6515 2000 0010 Bank Rumia Spółdzielczy) do dnia 25.08.2021 lub 150 zł wpłacone w dniu regat podczas zgłoszenia.”

/BN/

Dodaj komentarz