Zawiadomienie o corocznym Walnym Zebraniu

Tradycyjnie, przy okazji Mistrzostw Polski, Zarząd PSRKF zaprasza na Walne Zebranie, które odbędzie się w piątek, 2.09.2022 o godzinie 18 w Sali Kominkowej Sopockiego Klubu Żeglarskiego (Sopot, ul. Hestii 3). Godzina rozpoczęcia spotkania może ulec korekcie w zależności od sytuacji w czasie regat, rozpoczęcie nastąpi nie wcześniej niż godzinę po zejściu z wody ostatniego zawodnika.

Program:

  • Otwarcie Zebrania
  • Sprawozdanie Zarządu przedstawione przez Prezydenta Klasy oraz Sprawozdanie finansowe
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  • Dyskusja
  • Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu
  • Wniosek o zmianę formy prawnej Stowarzyszenia
  • Wniosek o zmianę wysokości składek
  • Dyskusja nt. kalendarza imprez 2023
  • Inne tematy zgłoszone w czasie Zebrania
  • Zamknięcie Zebrania