Zebrał się nowy zarząd PSRKF

Odbyło się (internetowo) zebranie nowego zarządu w pełnym składzie, który ukonstytuował się jako:

Artur Siwik – sekretarz,

Bartosz Szydłowski – skarbnik,

Andrzej Romanowski, Benjamin Kobierski i Marek Kubat – członkowie zarządu.

Omawiano bieżące tematy i wstępne przymiarki do kalendarza imprez na przyszły sezon.

Przybył nowy członek Stowarzyszenia – Paweł Zieliński.

Pozdrawia

Juliusz Reichelt – Prezydent PSRKFinn

Dodaj komentarz