Coroczne Walne Zebranie sprawozdawcze

Tradycyjnie, zgodnie ze statutem i regułą wypracowaną przy zakładaniu naszego Stowarzyszenia, walne zebranie obywa się w przedostatni dzień mistrzostw Polski. W tym roku spotkaliśmy się, w koronawirusowej atmosferze, w namiocie Volvo Gdynia Sailing Days, by krótko posumować i zatwierdzić sprawozdania z rocznej działalności. To był okres rejestracji zmiany statutu, co spowodowało roczne wydłużenie kadencji zarządu Stowarzyszenia. Prezes Stowarzyszenia Bogusław Nowakowski przedstawił sprawozdanie merytoryczne, a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Kominek komunikat o zatwierdzeniu przez Komisję sprawozdania finansowego, krótko komentując strukturę przychodów i kosztów Stowarzyszenia. Zebranie, w głosowaniu zatwierdziło sprawozdania i udzieliło absolutorium Zarządowi za ubiegły okres.

Bardzo miłą niespodziankę wszystkim kolegom przygotował gość z Rosji Wasilij Krawczenko, wręczając Stowarzyszeniu wspaniałe opracowanie o ludziach i historii rosyjskiego FINNA, o wymownym tytule: “FINN – jeden żagiel, jedna dusza, jedna myśl, jeden cel …”. Bardzo dziękujemy!

Sprawozdanie sezonu 2019 i sezonu 2020

 

 

Dodaj komentarz