Kolejna odsłona “Badań lekarskich”

Sekretarz PSRKFinn Andrzej Romanowski bardzo aktywnie działa, by wymagania badań lekarskich na regatach były zbliżone do wymagań na regatach międzynarodowych, a przede wszystkim, by nadążały za zmianami legislacyjnymi aktualnie dokonującymi się w Polsce. Doprowadził do powstania precyzyjnej wykładni prawnej aktualnie obowiązujących przepisów. Brał udział w roboczym spotkaniu na szczeblu ministerialnym, na którym dyskutowano o szczegółowych wymaganiach formalnych koniecznych przy uprawianiu sportu. Mobilizuje odpowiednie komórki w PZŻ, by sprawnie, jak najszybciej, przed rozpoczynającym się sezonem określiły stanowisko Związku w tej sprawie.

Mimo, że PZŻ nie wydał jeszcze odpowiednich komunikatów i pracuje nad aktualizacją regulaminu „Zasady organizacji regat żeglarskich”, można się spodziewać, że zawodnicy powyżej 23 lat nie będą musieli robić obowiązkowych badań lekarskich, przedkładając jedynie swoje oświadczenie. /BN/

Dodaj komentarz