Licencje elektroniczne

PZŻ wdraża elektroniczny system licencji i ubezpieczeń OC. Od sierpnia wnioski o licencję będzie trzeba składać tylko elektronicznie, do 31 lipca można jeszcze opcjonalnie wnioskiem papierowym. Oto treść komunikatu na stronie:

http://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/licencja-zawodnika-pzz/

“Informujemy, że od dnia 24.06.2019 r. uruchamiamy elektroniczny system ebiuro.pya.org.pl umożliwiający złożenie wniosku o wydanie licencji zawodnika PZŻ i ubezpieczenie OC. Od teraz nie będzie potrzeby wypełniania wniosków tradycyjnych co pozwoli na usprawnienie procedury wydawania dokumentów.

Wnioski papierowe będą obowiązywać do dnia 31.07.2019 r. W okresie przejściowym będą dostępne obie metody ubiegania się o licencję i ubezpieczenie OC zawodnika. Po tym terminie, tj. po 31.07.2019 r. będzie możliwe składanie jedynie wniosków elektronicznych przez ebiuro.pya.org.pl.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami (tel.: +48 664 440 167, e-mail: pyabiuro@pya.org.pl) lub skorzystaj z Centrum pomocy ebiuro.pya.org.pl.”

Mamy nadzieję, że system ten wyeliminuje konieczność każdorazowego prezentowania na regatach swoich licencji i dowodów ubezpieczenia OC. /BN/

 

 

Dodaj komentarz