Nord Cup 2020 i Wybory Prezydenckie

Termin regat NORD CUP 2020 nakłada się dniem Wyborów Prezydenckich. Państwowa Komisja Wyborcza podaje warunki, pod jakimi można głosować poza swoją Komisją Wyborczą.

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/informacje/38195

Są tu 2 możliwości:

  1. Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania (Informacja str. 4) – “Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
    Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców do dnia 26 czerwca 2020 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.”
  2. Głosowanie korespondencyjne (Informacja str. 7) – “Zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w gminie w której wpisany jest do spisu wyborców, do dnia 16 czerwca 2020 r.”  . Więcej informacji o tym sposobie głosowania, które jest trochę bardziej skomplikowane i wymaga wcześniejszego zgłoszenia: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/informacje/38198

/BN/

Dodaj komentarz