Walne Zebranie PSRKFinn 2022

Odbyło się w czasie MP w Sopocie, w piątek 2.09. w klubie SKŻ. Prezes Julek Reichelt w ustnym sprawozdaniu przedstawił sprawy, z którymi Zarząd się zmagał w upływającym sezonie, zachęcając do przemyśleń i głosów w/s proponowanych rozwiązań. Były to m.in.: propozycja podwyższenia składki członkowskiej,  koncepcja zmiany formy organizacyjnej Stowarzyszenia ze stowarzyszenia rejestrowanego w KRS na stowarzyszenie zwykłe, kalendarz i regulamin Pucharu Polski na przyszły rok, uaktualnienie członkostwa nieaktywnych członków w powiązaniu z prowadzonym przez Stowarzyszenie rejestrem numerów POL. Skarbnik Bartosz Szydłowski przedstawił sytuację finansową Stowarzyszenia z saldem na koncie w kwocie 7 tys. zł. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Kominek odczytał sprawozdanie, w którym Komisja, zatwierdzając celowość wydatków, zwróciła uwagę, że nie zostało wykonane sprawozdanie finansowe ze wszystkimi wymaganymi formalnościami. Skarbnik przyjął osobistą odpowiedzialność za dopełnienie tych formalności. Zebranie zatwierdziło przedstawione sprawozdania i udzieliło Zarządowi absolutorium za dotychczasowa pracę.

Po dyskusji nad propozycją podwyższenia składki rocznej, w głosowaniu podwyższono ją na 300 zł. Bogusław Nowakowski zgłosił propozycję powrotu do elementu regulaminu Pucharu Polski, w którym do całorocznej punktacji wliczało się max. 5 wyników. Jednym z argumentów był wprowadzany przez IFA międzynarodowy ranking klasy Finn, wymagający startów międzynarodowych. Piotr Pajor zwrócił uwagę na, niosącą wiele pozytywnych emocji i wspomnień, celowość zachowania historycznych materiałów związanych z klasą Finn i zadeklarował podjęcie własnych indywidualnych działań.

Z inicjatywy Jana Okulicza, chwilą milczenia uhonorowano zmarłego niedawno Zbigniewa Malickiego, zasłużonego żeglarza klasy, znanego z aktywnych i szerokich działań na polu polskiego żeglarstwa.

Notował Bogusław Nowakowski

 

Dodaj komentarz