Mistrzostwa Europy w klasie FINN w 2020 roku odbędą się we wrześniu w Gdyni!

Tę świetną wiadomość otrzymaliśmy z corocznego AGM (walnego zebrania) klasy FINN odbywającego się w czasie Gold Cup-u na Balatonie. Andrzej Romanowski był pomysłodawcą  przedsięwzięcia, działał na rzecz wyboru miejsca i prezentował propozycję na zebraniu AGM. W promocję bardzo aktywnie włączył się Prezes PZŻ Tomasz Chamera, zarówno dyplomacją, jak również zaangażowaniem w przygotowanie dobrej, przekonującej prezentacji! Dziękujemy Panowie! Gratulacje!!!

W imieniu wszystkich członków PSRKF – Bogusław Nowakowski

Dodaj komentarz