Komunikat z Walnego Zebrania 2017

Koledzy,

minął już jakiś czas od naszego corocznego Walnego Zebrania, potrzebny do technicznego przygotowania odpowiednich protokołów i sprawozdań. Chcę serdecznie podziękować kolegom członkom Stowarzyszenia, a także gościom, którzy poświęcili czas na sprawy bliskie ich sercu. Było nam bardzo miło na zebraniu słuchać gorących słów pochwały i podziękowań w wystąpieniu Prezesa PZŻ Tomasza Chamery. Przyznam, że nie spodziewałem się tak dobrej oceny, która na pewno zobowiązuje do zaangażowania w przyszłości. Dziękuję w imieniu Zarządu za bezdyskusyjną decyzję przyjęcia sprawozdań oraz udzielenia absolutorium. Dziękuję za głosy i pomysły inspirujące do działań przyszłorocznych. Dziękuję za Waszą obecność i ciepłe komentarze. To podnosi na duchu i pokazuje, że zaangażowanie Kolegów w organizację naszego stowarzyszeniowego życia jest potrzebne i doceniane.

Żeglarsko wszystkich pozdrawiam,

Prezes PSRKFinn Bogusław Nowakowski

Dokumenty sprawozdawcze Zebrania i mijającego sezonu:

Protokół z Walnego Zebrania PSRKF 2017

Sprawozdanie z bieżącego sezonu 2017

Sprawozdanie z działalności V16-IV17

Bilans 2016

Rachunek wyników 2016

Informacja dodatkowa sprawozdanie finansowe 2016

CIT-2016

 

 

Dodaj komentarz